Науково-технічна бібліотека
Одеського національного технологічного університету

 

543(07)
М54    Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Аналітична хімія". "Титриметричні методи аналізу" [Електронний ресурс] : для студентів за напрямом підгот. бакалаврів 6.051701 "Харчові технології та інженерія, професійне спрямування "Технологічна експертиза та безпека харчових продуктів" ден. та заоч. форми навчання / С. В. Бельтюкова, І. О. Кузнецова, О. В. Малинка, С. І. Вікуль ; відп. за вип. С. В. Бельтюкова ; Каф. хімії,експертизи та безпеки харчових продуктів. — Одеса : ОНАХТ, 2015. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 29 с. тексту.

 

Автор Бельтюкова С. В., Кузнецова І. О., Малинка О. В., Вікуль С. І.

- Теми документа

  • Кафедри та дисципліни // д.( аналітична хімія )
  • Кафедри та дисципліни // Кафедра харчової хімії та експертизи
  • ОНТУ // Праці викладачів та співробітників, труды преподавателей и сотрудников
  • Ключові слова // аналітична хімія
  • Ключові слова // титриметричний аналізПримірники
Місцезнаходження Кількість В наявностi
Одеський національний технологічний університет. Електронний каталог-1 1 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'
Лицензия Creative Commons