Науково-технічна бібліотека
Одеського національного технологічного університету

 

543(07)
М54    Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін "Аналітична хімія" и "Хімія". Розділ "Рефрактометричний метод аналізу" [Електронний ресурс] : для студентів спец. за напрямами підгот. бакалаврів 6.051701 "Харчові технології та інженерія"; 6.051702 "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції"; 6.051401 "Біотехнологія" ден. та заоч. форми навчання / С. В. Бельтюкова, О. В. Малинка, С. І. Вікуль, О. О. Лівенцова ; відп. за вип. Н. К. Черно ; Каф. харчової хімії. — Одеса : ОНАХТ, 2016. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 14 с. тексту.

 

Автор Бельтюкова С. В., Малинка О. В., Вікуль С. І., Лівенцова О. О.

- Теми документа

  • Ключові слова // рефрактометричні методи аналізу
  • Кафедри та дисципліни // д.( аналітична хімія )
  • Кафедри та дисципліни // д.( хімія )
  • Кафедри та дисципліни // Кафедра харчової хімії та експертизи
  • ОНТУ // Праці викладачів та співробітників, труды преподавателей и сотрудников
  • Ключові слова // аналітична хіміяПримірники
Місцезнаходження Кількість В наявностi
Одеський національний технологічний університет. Електронний каталог-1 1 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'
Лицензия Creative Commons