Науково-технічна бібліотека
Одеського національного технологічного університету

 

543(07)
М54    Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін "Аналітична хімія" і "Хімія". Розділ "Електрохімічні методи аналізу" [Електронний ресурс] : для студентів за напрямами підгот. бакалаврів 181 "Харчові технології", 162 "Біотехнологія та біоінженерія", 076 "Підприємство, торгівля та біржова діяльність" ден. та заоч. форми навчання / С. В. Бельтюкова, О. В. Малинка, С. І. Вікуль та ін. ; відп. за вип. Н. К. Черно ; Каф. харчової хімії. — Одеса : ОНАХТ, 2017. — Електрон. текст. дані: 25 с.

 

Автор Бельтюкова С. В., Малинка О. В., Вікуль С. І., Лівенцова О. О., Янченко К. А.

- Теми документа

  • Кафедри та дисципліни // д.( аналітична хімія )
  • Ключові слова // кондуктометричний метод аналізу
  • Кафедри та дисципліни // д.( хімія )
  • Кафедри та дисципліни // Кафедра харчової хімії та експертизи
  • ОНТУ // Праці викладачів та співробітників, труды преподавателей и сотрудников
  • Ключові слова // аналітична хімія
  • Ключові слова // електрохімічні методиПримірники
Місцезнаходження Кількість В наявностi
Одеський національний технологічний університет. Електронний каталог-1 1 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'
Лицензия Creative Commons