Науково-технічна бібліотека
Одеського національного технологічного університету

 

543(07)
Л55Лівенцова, О. О
    Методичні вказівки до організації самостійної роботи та підготовки до семестрового контролю з дисципліни "Санітарія і гігієна харчових виробництв та інструментальні методи аналізу" [Електронний ресурс] : для студентів ступеню "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" галузі знань 18 "Виробництво та технології" ден. та заоч. форм навчання / О. О Лівенцова ; відп. за вип. Н. К. Черно ; Каф. харчової хімії та експертизи. — Одеса : ОНАХТ, 2018. — Електрон. текст. дані: 23 с.

 

- Теми документа

  • Кафедри та дисципліни // Кафедра харчової хімії та експертизи
  • ОНТУ // Праці викладачів та співробітників, труды преподавателей и сотрудников
  • Ключові слова // люмінесцентний аналіз
  • Ключові слова // методи аналізу харчових продуктів
  • Ключові слова // оптичні методи аналізу
  • Ключові слова // санітарія в харчовій промисловості
  • Ключові слова // санітарні правила
  • Ключові слова // спектроскопія
  • Ключові слова // хроматографічні методи аналізу
  • Кафедри та дисципліни // д. санітарія, гігієна харчових виробництв та інструментальні методи аналізуПримірники
Місцезнаходження Кількість В наявностi
Одеський національний технологічний університет. Електронний каталог-1 1 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'
Лицензия Creative Commons