Науково-технічна бібліотека
Одеського національного технологічного університету

 

001(075)
Н34Науменко, Кристина Ігорівна.
    Конспект лекцій з дисципліни "Акредитація випробувальних лабораторій та сертифікація випробування" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 181 "Харчові технології" для галузі знань 18 "Виробництво та технології". Ступінь вищ. освіти магістр. Освіт.-проф. програма "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" ден. та заоч. форм навчання / К. І. Науменко ; відп. за вип. Н. К. Черно ; Каф. харчової хімії та експертизи. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дан.: 62 с.

 

- Зміст

ОНАХТ

- Теми документа

  • ОНТУ // Праці викладачів та співробітників, труды преподавателей и сотрудников
  • Кафедри та дисципліни // Кафедра харчової хімії та експертизи
  • Кафедри та дисципліни // д.( акредитація випробувальних лабораторій та сертифікаційні випробування)
  • Ключові слова // акредитація
  • Ключові слова // лабораторія
  • Ключові слова // моніторинг
  • Ключові слова // документація
  • Ключові слова // технічні вимоги
  • Ключові слова // сертифікація систем якостіПримірники
Місцезнаходження Кількість В наявностi
Одеський національний технологічний університет. Електронний каталог-1 1 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'
Лицензия Creative Commons