Науково-технічна бібліотека
Одеського національного технологічного університету

 

54(07)
А72Антіпіна, О. О.
    Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Загальна та неорганічна хімія" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія", 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форми навчання. Модуль 2 / О. О. Антіпіна, Т. З. Терлецька ; відп. за вип. Н. К. Черно ; Каф. харчової хімії та експертизи. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 24 с.

 

- Теми документа

  • ОНТУ // Праці викладачів та співробітників, труды преподавателей и сотрудников
  • Кафедри та дисципліни // Кафедра харчової хімії та експертизи
  • Кафедри та дисципліни // д. загальна та неорганічна хімія
  • Ключові слова // загальна та неорганічна хімія
  • Ключові слова // навчальні завданняПримірники
Місцезнаходження Кількість В наявностi
Одеський національний технологічний університет. Електронний каталог-1 1 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'
Лицензия Creative Commons