Науково-технічна бібліотека
Одеського національного технологічного університету

 

33(07)
С51Смокова, Т. М.
    Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Організація управління в митних органах" [Електронний ресурс] : для студентів СВО Магістр спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ден. та заоч. форм навчання (освіт.-проф. програми "Комерційна діяльність і товарознавство та експертиза в митній справі") / Т. М. Смокова ; відп. за вип. Я. Г. Верхівкер ; Каф. товарознавства та митної справи. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 20 с.

 

- Теми документа

  • ОНТУ // Праці викладачів та співробітників, труды преподавателей и сотрудников
  • Кафедри та дисципліни // к-ра товарознавства та митної справи
  • Кафедри та дисципліни // д. організація управління в митних органах
  • Ключові слова // брокерські послуги
  • Ключові слова // митний складПримірники
Місцезнаходження Кількість В наявностi
Одеський національний технологічний університет. Електронний каталог-1 1 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'
Лицензия Creative Commons