Науково-технічна бібліотека
Одеського національного технологічного університету

 

33(07)
В36Верхівкер, Я. Г.
    Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Митна справа" [Електронний ресурс] : для студентів СВО Магістр спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ден. та заоч. форм навчання освіт.-проф. програми "Комерційна діяльність та товарознавство і експертиза в митній справі" / Я. Г. Верхівкер, Т. М. Смокова ; відп. за вип. Я. Г. Верхівкер ; Каф. товарознавства та митної справи. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 21 с.

 

- Теми документа

 • ОНТУ // Праці викладачів та співробітників, труды преподавателей и сотрудников
 • Кафедри та дисципліни // к-ра товарознавства та митної справи
 • Кафедри та дисципліни // д. митна справа
 • Ключові слова // митна справа
 • Ключові слова // курсова робота
 • Ключові слова // переміщення товарів
 • Ключові слова // класифікація товарів
 • Ключові слова // митний контроль
 • Ключові слова // митне оформлення товарів
 • Ключові слова // тарифне регулювання
 • Ключові слова // митна оцінка товару
 • Ключові слова // вартість товаруПримірники
Місцезнаходження Кількість В наявностi
Одеський національний технологічний університет. Електронний каталог-1 1 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'
Лицензия Creative Commons