Науково-технічна бібліотека
Одеського національного технологічного університету

 

664(07)
В36Верхівкер, Я. Г.
    Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Безпечність товарів" [Електронний ресурс] : для студентів СВО "Бакалавр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" освіт.-проф. програми "Товарознавство і торговельне підприємництво" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" ден. та заоч. форми навчання / Я. Г. Верхівкер, В. А. Луцькова, М. В. Шенгелая ; відп. за вип. Я. Г. Верхівкер ; Каф. товарознавства та митної справи. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 25 с.

 

- Теми документа

 • Кафедри та дисципліни // д. безпечність товарів
 • Кафедри та дисципліни // к-ра товарознавства та митної справи
 • ОНТУ // Праці викладачів та співробітників, труды преподавателей и сотрудников
 • Ключові слова // безпечні харчові продукти
 • Ключові слова // безпечність продукції
 • Ключові слова // небезпечні чинники
 • Ключові слова // харчові добавки
 • Ключові слова // масова частка
 • Ключові слова // методи визначення консервантів
 • Ключові слова // вміст нітратів у продуктах
 • Ключові слова // вміст нітриту
 • Ключові слова // токсичні речовиниПримірники
Місцезнаходження Кількість В наявностi
Одеський національний технологічний університет. Електронний каталог-1 1 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'
Лицензия Creative Commons