< Опис документа

Науково-технічна бібліотека
Одеського національного технологічного університету

 

664(07)
М19Малинка, О. В.
    Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу "Експертиза харчових продуктів" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 181 "Харчові технології" (освітня програма "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції"), галузь знань 18, ступінь вищ. освіти магістр / О. В. Малинка ; відп. за вип. Н. К. Черно ; Каф. харчової хімії та експертизи. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 26 с.

 

 
Сторінка (1 - 26)  

 

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'
Лицензия Creative Commons