< Опис документа

Науково-технічна бібліотека
Одеського національного технологічного університету

 

664(075)
Г95Гураль, Л. С.
    Конспект лекцій з курсу "Біологічно активні сполуки" [Електронний ресурс] : для студентів спец.181 "Харчові технології" (освітня програма "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції") ден. та заоч. форми навчання / Л. С. Гураль ; відп. за вип. Н. К. Черно ; Каф. харчової хімії та експертизи. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 176 с.

 

 
Сторінка (1 - 176)  

 

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'
Лицензия Creative Commons