< Опис документа

Науково-технічна бібліотека
Одеського національного технологічного університету

 

664(07)
Н34Науменко, Кристина Ігорівна.
    Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт [Електронний ресурс] : для студентів спец. 181 "Харчові технології", галузі знань 18 "Виробництво та технології", ступеня вищої освіти бакалавр за освіт.-проф. програмою "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" ден. і заоч. форми навчання / К. І. Науменко, А. І. Капустян, Л. С. Гураль ; відп. за вип. А. І. Капустян ; Каф. харчової хімії та експертизи. — Одеса : ОНАХТ, 2021. — Електрон. текст. дані.: 44 с.

 

 
Сторінка (1 - 44)  

 

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'
Лицензия Creative Commons